OLFACTOMETER

___________________________________________________
23.07.2018 
 
13.07.2018
 
We hereby inform,  that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2010 No. 113, item 759, as amended), for delivery and installation of the Olfactometer.
 
Please find details below.
Attachements
 
 

STANOWISKO BADAWCZE DLA NOWEJ GENERACJI SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH I NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA LATA 2020-2030, ZASILANYCH PALIWAMI ALTERNATYWNYMI I SYNTETYCZNYMI

12.05.2020
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 01.05.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
 
We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on May 1st 2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
 
 
___________________________________________________________________
 
07.05.2020
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.05.2020r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
 
 
We hereby inform that BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd. on May 4th 2020 have received an inquiry of a potential bidder concerning the ToR. Below we provide explanations.
 
 
 
21.04.2020
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot  określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska badawczego dla nowej generacji silników samochodowych i napędów hybrydowych przewidzianych na lata 2020-2030, zasilanych paliwami alternatywnymi i syntetycznymi.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
Poniższe tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim ma charakter wiążący.
 
We hereby inform, that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2015 No. 2164 and 2016 No. 1020, as amended), for delivery of test bench dedicated for the new generation of automotive engines and hybrid powertrains provided for years 2020-2030, powered by alternative and synthetic fuels. 
 
Please find details below.
 

EMULATOR BATERII

___________________________________________________________________
 
13.02.2020
 
 
16.01.2020r.
 
 
 
09.01.2020r.
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 07.01.2020r.  wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
  
 
27.12.2019
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 11.12.2019r.  wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów, dotyczące SIWZ. Poniżej udzielamy wyjaśnień.
 
Na prośbę potencjalnych oferentów termin otwrcia ofert zostaje przesunięty na dzień 16.01.2020r.
 
 
 
22.11.2019
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwot  określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku oraz aktów wykonawczych tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę  nowego emulatora baterii do posiadanego przez Zamawiającego stanowiska do badań układów napędowych AVL 412.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 

LINK M3000 inertia brake dynamometer equipment - OVERRULED

___________________________________________
 
10.06.2019
 

We hereby inform you that The awarding entity overrules the procedure according to :

-           art. 93 paragraph. 1 point 1 of the Public Procurement Law (no offer was submitted that is not subject to rejection);

and

-           art. 93 paragraph. 1 point 4 of the Public Procurement Law (the price of the best offer or offer with the lowest price exceeds the amount that the contracting authority intended to allocate to finance the order).

 
 
07.06.2019
 
 
 
03.06.2019
 
 
 
 
17.05.2019
 
 
We hereby inform, that on the request of Contractors, The Awarding Entity decided to extend the date of submitting tenders. The new deadline is 07 June 2019.
 

Announcement on changes in public notice

Questions and answers

 
 
14.05.2019
 
We hereby inform,  that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2010 No. 113, item 759, as amended), for supply, installation and startup of a new set of equipment for LINK M3000 dynamometer.
 
Please find details below.

Attaachments

TENDERS OPENING INFORMATION

 
06.06.2018

 

We hereby inform that In accordance with Articles 13(1) and 13(2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation (GDPR)) (OJ EU L 119, of 4 May 2016, p.1) (“GDPR”), please be informed that the announcement about the change of the announcement has been published. Please read the following attachments.

 

Please treat above changes as the integral part of the SECP

The Tender submission date has not changed.

Announcement about the change of announcement + appendices

 
 
30.05.2018
 
We hereby inform,  that the BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, announces an unlimited Public Tender in accordance with the Public Procurement Law specified in the Regulation issued on the basis of article 11. paragraph 8. Public Procurement Law from January 29, 2004 (Journal of Laws of 2010 No. 113, item 759, as amended), for delivery and installation of the Olfactometer.
 
Please find details below.